Skip to main content

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Denna dataskyddspolicy förklarar hur Charterbuss Resetjänst AB
(”vi” eller ”oss”) behandlar och skyddar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig
Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:

Charterbuss Resetjänst AB
Lagmansgatan 1b
681 34  KRISTINEHAMN
Organisationsnummer 556621-4135
resetjanst@charterbuss.se

2. Konsekvenser av behandlingen
När vi behandlar dina personuppgifter för användning i marknadsföringssyfte kommer vi att analysera och profilera dig mot bakgrund av dina intressen och ditt beteende, för att göra vår marknadsföring och kommunikation så relevant som möjligt för dig.

3. Överföring till land utanför EU/EES
Inga uppgifter överförs till land utanför EU/ESS.

4. Obligatorisk information
Följande uppgifter är obligatoriska:
Namn, adress, födelsedata, e-postadress och eventuell betalningsinformation – i de fall du önskar boka eller redan har bokat en resa på vår webplats eller via telefon

5. Dina rättigheter
Du har följande rättigheter:

Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.
Du har ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring. Det kan du göra genom att meddela oss det här: resetjanst@charterbuss.se.
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.
Du har alltid möjlighet att avbeställa nyhetsbrev eller annan kommunikation skickad via e-post/sms genom att använda avanmälningslänken direkt i utskicket. Dessutom kan du utnyttja dina rättigheter genom att skicka ett mejl till: resetjanst@charterbuss.se

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i enskilda fall – detta beror på de faktiska omständigheterna i samband med behandlingen.

Vid viktiga förändringar kommer vi att meddela dig genom denna webbplats och via e-post, om möjligt.

Beskrivning av behandling
Ändamål: Tillhandahållande av tjänster

Leverans av våra produkter och tjänster:
Personuppgifter används för att kontakta dig vid köp av resor som du har bokat hos oss

Utskick av nyhetsbrev:
Personuppgifter används till att skicka ut nyhetsbrev som du har anmält dig till.

Kreditupplysning:
Personuppgifter kan användas till att begära en kreditupplysning i samband med köp.

Kategorier av personuppgifter:
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter

Allmänna personuppgifter:

T.ex:

Namn och adress.
E-post.
Telefonnummer.
Betalnings-information
Köp- och betalningshistorik.
Känsliga personuppgifter:

Uppgifter om hälsa, t.ex. allergier vid bokning av resor.

Källor
Vi samlar in uppgifter från följande källor

Direkt från dig.
Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis telefonregister
Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

Om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.
Om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt bokföringslagen.
Om det är nödvändigt för ändamål som rör Charterbuss Resetjänst AB:s berättigade intresse att skicka nyhetsbrev, begära kreditupplysning och i övrigt kunna erbjuda en effektiv kundservice.
Ditt samtycke.
Mottagare
Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

(i)
Med företag, samarbetspartners, såsom tryckerier och resebyråer.

(ii)
Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
Leveranstjänster
Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.
(iii)
Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

Bevarande
Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver.

I samband med leverans av våra produkter och tjänster kommer vi att bevara dina personuppgifter i upp till fem år efter avslutad kundrelation, om det inte finns särskilda skäl att spara information en längre period.
Så länge ett samtycke till att ta emot nyhetsbrev inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara personuppgifter, t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade kunder raderas efter ett år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

Ändamål: Marknadsföring
Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, både digital och analogt, för att kunna skicka relevant marknadsföring till dig.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter
Allmänna personuppgifter:

T.ex:

Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Vi samlar in uppgifter från följande källor

Direkt från dig.
Från andra källor som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis sociala medier, telefonregister och geodemografiska klassificeringar.
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder

Om det är nödvändigt för ändamål som rör Charterbuss Resetjänst AB:s berättigade affärsintresse att marknadsföra produkter och tjänster.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande fall

(i)
Med de leverantörer vi samarbetar med som stöd i vår verksamhet, t.ex.

Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice
Leveranstjänster
(ii)
Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.

(iii)
För marknadsföring av våra produkter och tjänster i samarbete med:

Dataanalysföretag
Kreativa och digitala byråer
Konsultverksamheter
Telemarketingföretag
Samarbetspartners inom digitala medier.
(iv)
För indelning av kundgrupper vid marknadsföring av samarbetspartners varor och tjänster.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver

Vi sparar dina personuppgifter:

Så länge ett samtycke till att ta emot marknadsföring inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att bevara personuppgifterna, t. ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
I allmänhet kommer personuppgifter som rör allmänna förfrågningar från icke-registrerade kunder raderas efter fem år, om det inte finns särskilda skäl för att bevara informationen under en längre period.

 Senast uppdaterad:21.04.2021

© Charterbuss Resetjänst AB

Fritextsökning
Kontakta oss
Öppettider:
  • Vardagar
    09:00 - 15:00
  • Lunch
    12:30 - 13:00
  • Helger
    Stängt
Onlinebokning: Öppet dygnet runt
årets alla dagar!
Kontoret är oregelbundet bemannat,
ring för tidsbokning och hittegods

Tips: Betala gärna din resa med
Swish: 123 399 11 97
Adress:
Charterbuss Resetjänst AB
Lagmansgatan 1b
681 34 Kristinehamn
Endast akuta ärenden!