Skip to main content

Våra policyn

 

Vårt mål är att tillhanda hålla tjänster och transporter som överstiger Kundens förväntan i förhållande till priset, som därmed inser värdet av att anlita vårt företag.

Trafiksäkerhetspolicy

Personal, anställd vid Charterbuss eller vid anlitad underleverantör, skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Vår personal, medtrafikanter, kunder med flera skall känna säkerhet och trygghet i vårt agerande på vägarna.

Detta innebär följande:

 • Fordonen skall vara i ett gott och trafiksäkert skick.
 • Samtliga platser i samtliga fordon skall, där det är möjligt, vara försedda med trepunktssäkerhetsbälten och dessa skall användas av samtliga såväl resenärer som förare. Vid skoltrafik är det förarens ansvar att barnen är bältade.
 • Lagar och förordningar skall följas vid utnyttjande av fordon såväl avseende hastighetsbegränsningar, arbetstider och framförande.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter, vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
 • System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.
 • All personal som framför fordon skall vara alkohol och drogfri.
 • All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.
 • Egenkontroll utförs på fordonen så att de vid varje förhållande är i trafiksäkert skick.

  Vår personal skall känna trygghet i att vara anställd vid vårt företag. Kunder och våra medtrafikanter skall uppfatta oss som ett säkert företag att anlita för sina uppdrag.

Kvalitetspolicy 
Vi skall agera på ett sådant sätt att vi uppfattas som ett pålitligt och kompetent företag. Vi skall genom utbildning av vår personal öka vårt kunnande om våra kunders eventuella önskemål och krav. Våra tjänster och redskap skall uppfylla grundläggande krav på miljövänlighet, säkerhet och teknik. Vi skall ha en kundinformation och marknadsföring som är korrekt, saklig och tydlig för att inte skapa förväntningar hos Kunden som vi inte klarar av att leva upp till. Reklamationer skall handläggas och åtgärdas med högsta prioritet.

Detta skall vi uppnå genom:

 • Hög kompetens och kvalitetsmedvetande hos våra medarbetare och samarbetspartners.
 • Effektiva rutiner.
 • God ekonomi for alla inblandade parter.
 • Genomtänkta helhetslösningar till gagn för våra kunder.

Behöver kunden en transport eller resa skall den se Charterbuss som det naturliga valet.

Fritextsökning
Kontakta oss
Öppettider:
 • Vardagar
  09:00 - 15:00
 • Lunch
  12:30 - 13:00
 • Helger
  Stängt
Onlinebokning: Öppet dygnet runt
årets alla dagar!
Kontoret är oregelbundet bemannat,
ring för tidsbokning och hittegods

Tips: Betala gärna din resa med
Swish: 123 399 11 97
Adress:
Charterbuss Resetjänst AB
Lagmansgatan 1b
681 34 Kristinehamn
Endast akuta ärenden!