Särskilda resevillkor

Anmälan
På vissa av våra resor ska en anmälningsavgift betalas inom 10 dagar efter bokad resa.

Avbeställning
Övriga avbeställningsregler och kostnader, se §3 & 4 i Allmänna Resevillkor.

Avbeställningsskydd
Vi erbjuder avbeställningsskydd på våra resor.
Läkarintyg erfodras och ska inkomma senast 10 dagar efter avresedatumet. För mer information se §3 i Allmänna Resevillkor.
Obs. Teater- och showbiljetter återbetalas ej.

Bagage
Det åligger den enskilda resenären att tillse att ens bagage är märkt med namn och hemort. Förkommet, omärkt bagage, ersätts ej.

Barnrabatt
Vi erbjuder barnrabatt på de flesta av våra resor, ring Charterbuss för aktuell information.

Bekräftelse/Deltagarbevis
Utsändes med inbetalningskortet.

GDPR
I samband med att ni gör en bokning kommer vi att lagra viss persondata. I och med att ni genomför bokningen godkänner ni att vi lagrar data enligt nedan: Länk till vår dataskyddsspolicy - GDPR

Grupprabatter m.m.
Grupper erbjuds grupprabatt på ett flertal av våra resor, kontakta oss för mer information.

Kontroll av färdhandlingar
Resenären har skyldighet att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Ev felaktigheter måste omgående påtalas.

Slutlikvid
Denna skall inbetalas senast det datum som finns angivet på inbetalningskortet.

Resegaranti m.m.
Charterbuss har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor och resvägar om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi förbehåller oss rätten att inställa en resa som ej fått tillräckligt antal resenärer, Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej rår över. Vi reserverar oss för valutaförändringar.

Länk till Kommerskollegium